Plán činnosti

P.č. Název akce činnosti Zajišťuje Termín
1 Zimní lyžařské zájezdy na hory Berounský leden, únor
2 Tělocvična v zimním období v Keramické škole Blahník zima 2017
3 Trénink eskymáků v Karlových Varech Baader leden až březen
4 Krajský přebor v eskymácích Karlovarského kraje Blahník 25.2.
5 Sjíždění jarních řek (Rolava,Bystřice, Svatava , Teplá ) Blahník Mir. únor až duben
6 Horolezecká činnost Blahník Vojta celoročně
7 Kamenice Blahník 15.4.
8 ČPV OTAVA + Vydra + cyklo Šumava Blahník, Košina 22.4. – 23.4.
9 Víkendová sputí OHŘE Blahník duben-červen
10 Prvomájové splutí Ohře Berounský 1.5.
11 ČPV SÁZAVA Košina 27.5.
12 ČPV BLANICE Košina 17.6.-18.6.
13 ČPV SVRATKA – VÍR + moravské řeky Berounský 24.6.-25.6.
14 České nebo Moravské řeky Baader, Jacoš červenec
15 DEN OHŘE Košina 29.7.
16 Vodácký zahraniční zájezd na Soču Baader, Sladký srpen
17 Lipno + Cyklo Blahník Mir. 25.8. – 27.8.
18 ČPV ÚHLAVA Blahník 2.9.
19 ČPV TEPLÁ (ZÁVOD ZRUŠEN!) Výbor 16.9.
20 ČPV STŘELA Berounský 17.9.
21 ČPV HAMERSKÝ POTOK Berounský 30.9.-4.10
22 Podzimní cykloakce Švec, Drahoš září
23 KRUMLOVSKÝ vodácký MARATON Blah., Beroun. 14.10.
24 VAVŘINECKÝ POTOK Košina 14.10.
25 Vyhodnocení ČPV – PRAHA Berounský ?
26 Zájezd AQAPARK -ukončení sezony Drahoš 16.12.
27 POSLEDNÍ SPLUTÍ OHŘE Berounský 24.12.