Plán činnosti

 

 

Plán akcí pro rok 2017

P.č. Název akce činnosti Zajišťuje Termín Poznámky
1 Zimní lyžařské zájezdy na hory Berounský leden, únor
2 Tělocvična v zimním období v Keramické škole Berounský zima 2018
3 Trénink eskymáků v Karlových Varech Baader leden až březen
4 Krajský přebor v eskymácích Karlovarského kraje Blahník 10.3.
5 Sjíždění jarních řek (Rolava,Bystřice, Svatava , Teplá ) Blahník Mir. únor až duben
6 Horolezecká činnost Blahník Vojta celoročně
7 Kamenice Blahník 14. – 15.4.
8 ČPV Otava + Vydra + cyklo Šumava Blahník, Košina 21. – 22.4. nebo 14. – 15.4
9 Víkendová sputí Ohře Blahník duben-červen
10 Prvomájové splutí Ohře Berounský 1.5.
11 Den Ohře v Karlových Varech Košina, Berounský 8.5.
12 ČPV Sázava Košina 26.5.
13 ČPV Blanice Košina 16.6.
14 ČPV Jihlava + moravské řeky Berounský 23.6.
15 ČPV Svatava – Vír Berounský 24.6.
16 České nebo Moravské řeky Baader, Jacoš červenec týdení akce
17 Den Ohře Košina 28.7.
18 Vodácký zahraniční zájezd na Soču Baader, Sladký srpen prodloužený víkend
19 Lipno + Cyklo Blahník Mir. 24. – 26.8.
20 ČPV Úhlava Blahník 8.9.
21 ČPV Teplá Výbor 15.9.
22 ČPV Střela Berounský 16.9.
23 Přes 3 jezy Baader V. 28.9.
24 ČPV Hamerský potok Berounský 6. – 7.10.
25 Podzimní cykloakce Švec, Drahoš září
26 Krumlovský vodácký maraton Blah., Beroun. 13.10.
27 Vavřinecký potok Košina 13.10.
28 Vyhodnocení ČPV – Praha Berounský 24.11.
29 Zájezd Aquapark -ukončení sezony Drahoš 15.12. (22.12)
30 Poslední splutí Ohře Berounský 24.12.