Soutěž

Každý z členů ve věku 6-15 let se může v období od 1.9.2018 do 31.8.2019 účastnit soutěže. Smyslem soutěže je sbírání bodů. Na konci soutěžního období budou vyhodnocena první tři místa. Případná remíza bude řešena rozstřelem.

Body se přičítají za chválihodné počínání. Jako je například pomoc kamarádovi, snaha naučit se něco nového při trénincích nebo, nebo za úspěch v ostatních soutěžích.

Body se také mohou odečítat například při porušení pravidel slušného chování, nečestném chování při soutěžích a nebo při neuposlechnutí žádosti vedoucích …

Zapojí-li se do hry někdo nový získává stejný počet bodů jako stávající účastník s nejmenším počtem bodů nejméně však 0 bodů.

Množství bodů bude rozhodující při naplnění kapacity klubových akcí.

Plusové body lze za každou z položek získat pouze jednou denně. Body se připisují vždy na konci tréninku/dne. Každý si o zapsání bodu musí sám požádat. Vedoucí si může případně vyžádat svědky.

+ Pomoc kamarádovi s lodí, nasadit šprajdu, podání pádla. Pomoc vedoucím při organizaci… bod se neuděluje když bez zjevných důvodů odmítá pomoct.
+ Snaha při trénincích naučit se něco  nového.
+ Úspěch v ostatních soutěžích.

 

Mínusové body se udělují v případě, že účastník nedbá varování vedoucího a koná nepovolenou aktivitu opakovaně. Za neuvážené chování se mínusové body udělují bez varování.

Sabotování tréninku, soutěže
Nečestné chování při soutěžích nebo na vodě
Neuvážené chování, které způsobí nebo mohlo způsobit nehodu
Porušení pravidel slušného chování
Neuklizení lodě nebo výbavy. (uklízet předtím než začnu dělat jinou aktivitu)

Výherní ceny budou tématicky vodácké. Hlavní cena je kajakářské pádlo (případně podle dohody z potenciálním výhercem) další dva výherci dostanou drobné vodácké příslušenství jako například skřipec, lodní pytlík, házečku, rukavice nebo samolepky … Každý z výherců dostane pamětní list.

Vyhrazuji si právo na změnu těchto pravidel.