Valná hromada Klubu vodáků Karlovy Vary

Zveme Vás

Na valnou hromadu Klubu vodáků Karlovy Vary SK, spolek, která se koná ve středu 8. března 2017 od 17:00 ve společenské místnosti Baby Clubu Hobit (adresa: Mozartova 444/6, Karlovy Vary – Drahovice, areál bývalých jeslí, probíhá zde nácvik eskymáků). Pod pozvánkou je přiložena mapa s vyznačením cesty od zastávky MHD Slavie, na trase linek č. 3 a 15.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba komisí (mandátová, návrhová)
  3. Zpráva o činnosti za rok 2016
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2016
  5. Zpráva revizní komise
  6. Plán činnosti a hospodaření na rok 2017
  7. Diskuze, občerstvení
  8. Usnesení členské schůze
  9. Závěr

Na této schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2017 ve výši:

– výdělečně činní: 200,-Kč
– nevýděleční: 100,-Kč

Mapa zde: https://mapy.cz/s/1qMOR

Výbor Klubu vodáků Karlovy Vary SK, spolek