ČPV Teplá (zhodnocení)

V neděli 27.05.2018 jsme organizovali závod na řece Teplá, který se konal v trochu netradiční termín. Běžně se závod uskutečňuje zhruba v půli září. Ale letos nám v počátcích plánování závodu bylo oznámeno, že nám Povodí Ohře nemůže v září postit vodu vzhledem k plánovaným stavbám/opravám v korytě řeky.

Bylo tedy rozhodnuto, vzhledem ke zrušení závodu v roce 2017, že závod uskutečníme za každou cenu. I kdyby se nakonec závod konal na řece Ohři. Nakonec se podařilo i přes velmi krátký čas vše domluvit a uskutečnit závod na řece Teplá.

Už na ČPV Sázava byly určité indície, že letošní ročník bude slabý co se týče počtu závodníků. To se nakonec vyplnilo. Závodu se účastnilo necelých 200 plavidel. Což je oproti předešlým letů zhruba poloviční počet závodníků. Jen doufáme, že jsme o změně termínu dostatečně informovali a zbytek závodíků nepřijede v září. 😀

Já osobně jsem se závodu zúčastnil jako rozhodčí na brance. A celou akci hodnotím kladně. Závodníci se chovali slušně. A i počet závodníků a tím pádem délka práce na brance byla příjemná. Vzhledem k netradičnímu termínů se na řece pohybovalo mnohem méně lidi, kteří nezávodí ale jen překáží. 🙂

Výsledky závodu jsou zde.

A pár fotek z akce níže: